طراح: مرضیه هادی‌پوربرزگر

افقی:
1 - اختلاف صادرات و واردات در یک کشور- تورم2- خرد و کوچک- در اصل- از پرندگان3- انتها- لحیم- آب بند- پرنده آش سرد کن4- صنم- نادرست- از رنگ‌‌ها- مایه ترقی!5- یار کره و عسل- معضل جوانان ایرانی- دوستی6- دوازده ماه- ضمیر مخاطب- مخزن‌‌‌الاسرار- میراث حضرت‌ فاطمه (س)7- عضو تنفسی- سرخ رنگ- حرف درد- تصدیق فرنگی8- شتر- فوق دیپلم- واحد پول تایلند9- گشوده- نت چهارم موسیقی- معرفت به خدا- مخفف از آن 10- لون وفام- روز نیست- پنج آذری- جوهر شوره11- بی حرکت- مگر و به جز- امر به آراستن12- چاشنی سالاد- سود حرام- علامت- نفس خسته13- آن طرف- ضمیر اجتماعی- اندک‌‌اندک- ترس و بیم14- تابع و دنباله‌رو- ناشایست- زیبا چهره15- ساخته و آماده- الگوهای شمعی که توسط ژاپنی‌ها ابداع شد.


عمودی:
۱ - عمل بردن کالا یا مسافر از جایی به جای دیگر- چهارشنبه سیاه نتیجه عملکرد این سفته باز معروف می‌باشد۲- شکل و قیافه- استانی در کشورمان که در سال ۱۳۸۳ رتبه ۲۷ را از ۱۰۰ به لحاظ توسعه‌یافتگی صنعتی به دست آورد- رئوس۳- عموی حضرت ابراهیم (ع)- گذرگاه سیل- مظهر بهار- پول خارجی۴- روده تابیده- رام و اهلی- دشنام- ضمیر بیگانه۵- نامی برای پوند انگلیس- حرف آرزو- قصد ۶ - بی درنگ- نیم صدای گاو- از نزولات آسمانی
7 - پهناورترین قاره- بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها- زیرپامانده- صدمه و آسیب8- جوانمرد- واحد پول نیکاراگوئه- اسب بورحنایی9- از سوره‌های قرآن کریم- امر به ساییدن- علم و آگاهی- جهان هستی10- اختلاف نرخ خرید و فروش- رمق آخر- ایراد11- از ماه‌های سرد سال- همراه گل- خانه‌های ریز روی عکس12- عریان- ورزش مادر- ضرر در معامله- فلز تمدن13- ناامید- از سازها- سرگرمی کودکان- حیرت14- روز- الهه شکار نزد رومیان باستان- مرض سگی15- از بورس‌های مهم فرانسه در پاریس- بندری که واردات عمده برنج ایران از آنجا آغاز می‌شود.حل جدول شماره82