سرپرست شرکت گازاستان ایلام گفت: کار مطالعات گازرسانی به شهرستان مهران مرزی در جنوب شهر ایلام به پایان رسید. عبدالحسن هواسی در حاشیه دیدار از طرح‌ گازرسانی به استان ایلام افزود: با اتمام کار مطالعات گازرسانی به این شهرستان، به‌زودی عملیات اجرایی طرح گازرسانی به این منطقه شروع می‌شود.

وی ادامه داد: قرار است خط تغذیه انتقال گاز از پالایشگاه گاز ایلام به شهرستان مهران اجرا شود.

وی اضافه کرد: اکنون مقدمات کار این مهم در شرکت گاز ایلام مانند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار شروع شده است که طی هفته آینده نهایی خواهد شد.