در اولین جشنواره تجلیل از مشتریان خوش حساب موسسه مالی و اعتباری مهر خراسان جنوبی از مشتریان خوش‌حساب این موسسه تقدیر به عمل آمد. دنیای اقتصاد - بیرجند- محمدقربانی: در اولین جشنواره تجلیل از مشتریان خوش حساب موسسه مالی و اعتباری مهر خراسان جنوبی از مشتریان خوش‌حساب این موسسه تقدیر به عمل آمد. مدیر کل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر

خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه موسسه مالی و اعتباری مهر از سال ۱۳۸۵ به بعد گام‌های مثبتی را در عرصه‌های مالی و اقتصادی کشور برداشته است. سنچولی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت استان خراسان جنوبی در موسسه مالی و اعتباری مهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، افزود: این خود نشان از همکاری متقابل مردم و موسسه و همچنین اقبال خوب مردم استان از این مجموعه است. ‏مدیر کل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان از تجلیل مشتریان خوش‌حساب این موسسه در شهرستان بیرجند که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری بخش باشگاه مشتریان خوش‌حساب موسسه مالی و اعتباری مهر خراسان جنوبی بر آن شد تا به عنوان استان پایلوت طرح تجلیل از مشتریان خوش حساب را برگزار کند.