دنیای اقتصاد- زنجان -احمد حسنی: سال گذشته در خرید تضمینی گندم، استان زنجان رتبه چهارم را کسب کرده است. خالقی مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان با بیان خبر فوق افزود: سال گذشته نزدیک به ۳۷۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و ذخیره سازی شده است. وی با اشاره به اینکه این میزان خرید ۲ و نیم برابر مصرف استان است، گفت: مازاد بر نیاز گندم‌های خریداری شده به استان‌های تهران، البرز، قزوین و... حمل می‌شود.