وی با بیان اینکه می‌توان طرح‌های هادی را تنها سند رسمی برای توسعه روستاها دانست، گفت: فضای کالبدی روستاها و کاربری‌های مختلف از مسکونی گرفته تا فضای سبز در قالب طرح‌های هادی مشخص می‌شود و اجرای آن کیفیت زندگی در روستاها را برای ساکنان آن ارتقا خواهد داد؛ ضمن اینکه اجرای طرح‌های هادی و مشخص کردن محدوده و حریم روستا یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از ساخت‌ و سازهای غیرقانونی در روستاها است. حسینی با اشاره به اینکه در ۹۳۳ روستای بالای ۲۰ خانوار، طرح هادی اجرا شده است، گفت: هر طرح افق ۱۰ ساله دارد و پس از ۱۰ سال با تغییرات جمعیتی و نیازهای روستاییان‌، بازنگری می‌شود. وی خبر داد: افق ۱۰ ساله طرح هادی ۴۰۵ روستا تمام شده و نخستین بازنگری صورت گرفته است. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: از حدود ۴۷۷ روستای استان که نیازمند بازنگری طرح هادی است، امسال ۱۵۰ روستا با اعتبارات ملی و استانی بازنگری خواهد شد که می‌توان گفت بالغ بر ۴۰درصد روستاهای نیازمند، بازنگری می‌شود. وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح هادی محوطه‌سازی، جداره سازی، پیاده روسازی و هدایت آب‌های سطحی صورت می‌گیرد و باعث تغییر سیمای روستا می‌شود، افزود: این موارد به رشد اقتصاد و اشتغال روستایی کمک خواهد کرد، چرا که ۶۰درصد از تولید گلستان به اشتغال در ۹۳۳ روستای آن وابسته است. حسینی با اشاره به اینکه استان در اجرای طرح هادی نسبت به میانگین کشوری پیشتاز است، گفت: در کشور حدود ۳۶هزار روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که در حدود ۵۲درصد از این روستاها اجرای طرح هادی آن شروع شده است، استان گلستان ۹۳۳ روستا دارد و تقریبا در ۶۷۱ روستای آن طرح هادی شروع شده است که معادل ۷۲ درصد می‌شود.

 

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند