ابوالقاسم سلطانی اظهار کرد: طول کل طرح‌های بزرگراهی استان ۶۴۸ کیلومتر است  که مجموع طول به بهره‌برداری رسیده این طرح‌ها ۲۴۹ کیلومتر است، ۲۲۹ کیلومتر از مجموع طرح‌ها هنوز واگذار نشده است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی آذربایجان‌شرقی پیشرفت کلی طرح‌های بزرگراهی استان را ۵/ ۴۵ درصد اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها شامل بزرگراه‌های تبریز- اهر، مرند- جلفا، تبریز- اسپیران، میانه- سرچم، صوفیان- شبستر، سراب- بستان‌آباد و اتصال آن به آزادراه، بهسازی راه مرند- ایواوغلی و بهسازی راه بستان‌آباد- تبریز است.

سلطانی ادامه داد: از طول ۹۷ کیلومتری بزرگراه تبریز- اهر ۸۲ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۸ کیلومتر درحال اجرا، ۷ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت این طرح ۸۳ درصد است.

وی اضافه کرد: بزرگراه مرند- جلفا به طول ۶۰ کیلومتر است که ۴۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۱۲ کیلومتر درحال اجرا، ۹ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت آن ۷۷ درصد است.

سلطانی افزود: بزرگراه تبریز- اسپیران با ۱۵۰ کیلومتر دارای ۱۰ درصد پیشرفت بوده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر درحال اجرا بوده و ۱۱۶ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۵۵ کیلومتری بزرگراه میانه- سرچم ۱۱ کیلومتر درحال اجرا بوده، ۴۴ کیلومتر آن واگذار نشده و اکنون دارای ۹ درصد پیشرفت است. مدیرکل راه‌وشهرسازی آذربایجان‌شرقی طول کلی بزرگراه صوفیان- شبستر را ۱۲۳ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۹۲ کیلومتر از این طرح در این استان واقع بوده که تاکنون ۲۵ کیلومتر از طرح به بهره‌برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر درحال اجرا است و ۴۵ کیلومتر هنوز واگذار نشده و دارای ۴۱ درصد پیشرفت است.

سلطانی با بیان اینکه احداث بزرگراه سراب- بستان‌آباد اکنون به ۷۰ درصد پیشرفت رسیده است، ادامه داد: این طرح به طول ۸۶ کیلومتر اجرا می‌شود که ۵۷ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۲۱ کیلومتر درحال اجرا بوده و هنوز ۸ کیلومتر آن واگذار نشده است. وی بهسازی راه‌های مرند- ایواوغلی و بستان‌آباد- تبریز را از دیگر طرح‌های بزرگراهی این استان اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها به ترتیب به طول ۴۷ و ۱۳ کیلومتر در داخل این استان اجرا می‌شود که به ترتیب دارای ۵۶ و ۱۲ درصد پیشرفت

اجرا می‌شوند. مدیرکل راه‌وشهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: از طرح مرند- ایواوغلی ۳۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۱۷ کیلومتر درحال اجرا است و از طرح بستان‌آباد- تبریز نیز سه کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر درحال اجرا است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند