محمود دشت‌بزرگ اظهار کرد: پیش از ناحیه ارجان ۹ ناحیه درحوزه برق خوزستان فعالیت می‌کرد که با ملحق شدن امور بهره‌برداری ناحیه ارجان مجموع نواحی برق منطقه‌ای خوزستان ۱۰ناحیه خواهد شد و شهرستان‌های بهبهان و لیکک درحوزه فعالیت ناحیه ارجان قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه ناحیه ارجان از ناحیه شرق این شرکت که مرکزیت آن در امیدیه بوده جدا شده، اظهار کرد: ۱۳ پست انتقال و فوق توزیع درحوزه ناحیه ارجان (۵۶ درصد) قرار می‌گیرد و تعداد پست‌های باقیمانده در ناحیه شرق ۱۰ پست خواهد بود. مجموع ظرفیت ترانس‌های انتقال و فوق توزیع ارجان به بیش از ۱۲۰۰ مگاوات می‌رسد و ۵۸ درصد خطوط ناحیه شرق در ناحیه ارجان قرار می‌گیرد. دشت‌بزرگ افزود: پیک ناحیه ارجان در سال جاری ۳۰۵ مگاوات بوده و برای سال آینده با رشد مصرف برآورد شده به ۳۱۸ مگاوات خواهد رسید. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد مقایسه بین مصرف و ظرفیت منصوبه در بخش فوق توزیع این ناحیه است که عدد ۴۲ درصد را نشان می‌دهد که زیر ۵۰ درصد و یک رقم بسیار مناسب برای ناحیه است. وی اعلام کرد: در موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه تا افق ۱۴۰۴ کشور داریم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه‌ای خوزستان انجام دهیم که از این میزان هزار میلیارد تومان آن برای ناحیه ارجان خواهد بود یعنی ۱۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری برق منطقه‌ای خوزستان که طرح‌های آن مشخص و برنامه‌ریزی شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اضافه کرد: مهم‌ترین طرحی که اکنون در این ناحیه درحال اجرا است و امیدواریم با بهبود وضعیت مالی به سرانجام برسد پست ۴۰۰ کیلوولت ارجان در همه سطوح ولتاژی است. کارهای بهینه‌سازی، سرویس و بهره‌برداری از تاسیسات موجود نیز درحال انجام است تا عبور موفقی از پیک ۱۴۰۰ داشته باشیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند