حمید جهانشاهی با بیان اینکه ۴۲ درصد اعتبارات ذکر شده در امور اقتصادی هزینه شد، اظهار کرد: همچنین ۲۶ درصد در امور مسکن، عمران شهری و روستایی، ۱۵ درصد در امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری و ۱۷ درصد در سایر امور توزیع شد. وی ادامه داد: پس از اخذ پیشنهاد تخصیص و همچنین بررسی عملکرد و پیشرفت فیزیکی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی، صدور ابلاغیه‌های تخصیص به دستگاه‌های اجرایی انجام گرفت که از سرجمع اعتبارات عمرانی ۹۵/ ۴۱ درصد تخصیص صادر شد. معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در ادامه طرح‌هایی که مشمول کمیسیون ماده ۲۳ می‌شدند شناسایی شده و دستورالعمل و فرم‌های کمیسیون ماده ۲۳ به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال شد. پس از بررسی فرم‌های تکمیل شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و تایید یا اصلاح فرم‌ها، این طرح‌ها در کمیسیون ماده ۲۳ استانی مطرح و در نهایت نیز تاییدیه اعضا برای تعداد ۲۳ طرح در استان اخذ شد.

وی تصریح کرد: با هدف بررسی عملکرد، عملیات اجرایی و پیشرفت طرح‌های عمرانی دستگاه‎های اجرایی مطابق با موافقت‌نامه‎های مبادله‌شده، بازدید از طرح‌های عمرانی توسط کارشناسان سازمان و دبیران کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صورت گرفت. معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌جنوبی گفت: پس از اخذ اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی، گزارشی از طرح‌های عمرانی مهم و اولویت‌دار استان به تفکیک در هر بخش تنظیم شد. جهانشاهی افزود: امسال نیز پس از ابلاغ اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تشکیل و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و همچنین سهم اعتبارات عمرانی شهرستان‌های استان مصوب شد. وی افزود: در ادامه ضمن اخذ پیشنهادهای طرح از دستگاه‌های اجرایی و همچنین فرمانداران شهرستان‌ها، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برگزار شد و طرح‌های هر شهرستان به تصویب رسید. جهانشاهی با تاکید بر اینکه طرح‌های مصوب سفر استاندار در اولویت تامین اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قرار گرفت، گفت: همچنین طرح‌های عمرانی مصوب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و روند مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه نیز آغاز شد.

 

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهمی که دولت در قالب بودجه سال گذشته و امسال دنبال می‎کند فراهم کردن زمینه استفاده از توان بخش‌خصوصی و تعاونی برای تکمیل طرح‎های عمرانی است، گفت: براساس تبصره ۱۹ قانون بودجه، ظرفیت مناسبی برای مشارکت بخش‌خصوصی در عمران کشور فراهم شده است. به این منظور طرح‌های قابل واگذاری به بخش‌خصوصی از دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری شهرستان‌ها احصا شده و در ادامه با تصویب این طرح‌ها در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، واگذاری به بخش‌خصوصی انجام خواهد شد. وی یکی از وظایف عمده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را، انجام نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کشور اعلام و اظهار کرد: به این منظور دستگاه‌های اجرایی مدارک و مستندات مرتبط با شاخص‌های ارزیابی در سامانه مربوطه را وارد و کارشناسان حوزه معاونت برنامه و بودجه پس از بررسی و تایید مستندات بارگذاری شده در سامانه، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته را ارزیابی کردند.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌جنوبی همچنین به مهم‌ترین وظایف معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان اشاره و اظهار کرد: انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمدهای استانی، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه، بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و ردیف‌های متفرقه با دستگاه‌های اجرایی و انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از این اقدامات است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند