سیدمحمود هاشمی با اشاره به ایجاد زیرساخت گاز و اجرای شبکه گاز تا ورودی ۱۱۴۰ واحد صنعتی و تولیدی و خدماتی تا پایان سال ۹۸ گفت: اتصال واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به گاز طبیعی موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و جلوگیری از مهاجرت می‌شود. هاشمی گفت: امیدواریم در صورت تخصیص و تامین به موقع منابع مالی تعداد ۴۰۷ روستا و ۱۵۰ صنعت دیگر را طی امسال به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل کنیم. هاشمی یادآور شد: اکنون تمام ۳۰ شهر استان و همچنین ۷۷۱ روستا با ۷۷ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند