پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، مجید اعظمی به‌عنوان رئیس جلسه و حسن مومنی ملکشاه و سیدمحمد حسینی بهشتیان به‌عنوان نظار و مهدی صرامی فروشانی به‌عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه شد و ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به پایان سال ۹۷ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ کرد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به پایان ۹۷ با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت. در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۸۰۰‌ریال به‌عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی۱۳۹۷ تقسیم و درمهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقی‌مانده پس از کسر پاداش عملکرد هیات‌مدیره، به‌عنوان سود تخصیص نیافته در حساب‌ها لحاظ شود. روزنامه‌های اطلاعات و «دنیای‌اقتصاد» به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به پایان سال ۹۸ انتخاب شدند.

 

 

این مطلب برایم مفید است