وی درباره زمان بهره برداری از طرح دوگازگفت: این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مشارکتی منطقه ۲۱ است که با راه‌اندازی آن گره ترافیکی جاده مخصوص برطرف می‌شود، هزینه تمام شده این طرح به‌صورت مشارکتی با بخش خصوصی بسیار مقرون به صرفه است و طی سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. شهردار منطقه ۲۱ درباره مشکل آلودگی صوتی و زیست محیطی منطقه گفت: در مورد آلودگی صوتی پروازهای فرودگاه مهرآباد توافقاتی صورت گرفته که هیچ پروازی ازساعت ۱۲شب تا ۵ صبح انجام نشود، مگر پروازهای خاص و امنیتی، همچنین در مورد آلودگی زیست محیطی و پسماند و فاضلاب کارخانه‌ها نظارت‌های دوره‌ای انجام می‌شود و بعضا با توجه به بحران کم‌آبی و فرورفت زمین با تصفیه فاضلاب‌های کارخانه‌ها از آن برای آبیاری فضای سبز منطقه استفاده می‌شود.

رحمانی با اشاره با رتبه بیستم منطقه ۲۱ در بافت فرسوده گفت: تنها دولکه بافت فرسوده در منطقه وجود دارد و برای جلوگیری از تهدیدات وجود زمین‌های بایر در منطقه آنها را محصور و در طرح‌های مشارکتی از آنها استفاده می‌کنیم.وی با اشاره به شعار شهردار تهران (تهران شهری برای همه) گفت: شهررا نمی‌توان بدون مشارکت مردم اداره کرد. از این رو طرح‌های عمرانی منطقه با روش مشارکتی با صنایع و بخش خصوصی در حال انجام است که با این روش حس تعلق بین صنعت و سکونت و انجام مسوولیت اجتماعی بین افراد صورت می‌گیرد. ماحصل آن افتتاح بیش از ۱۰ معبر و سه بوستان مشارکتی و کلنگ‌زنی سه بوستان دیگر است. همچنین در جلساتی که با صاحبان صنایع منطقه داشتیم آنها را به استفاده از نیروهای بومی تشویق کردیم و به این منظور اقداماتی در زمینه شناسایی نیروهای بومی منطقه برای اشتغال در صنایع صورت گرفته است.  شهردار منطقه ۲۱ در پاسخ به پرسشی در مورد مشکل ایجاد شده برای مردم توسط دستفروشان در روزهای پایانی سال گفت: با راه‌اندازی روزبازارهایی در منطقه و هدایت دستفروشان این مشکل حل و دستفروشان هم به کسب و کار و ارتزاق خود می‌پردازند.