عبدالله تقی‌پور، خزانه‌دار شورای شهر تبریز در صحن علنی شورا با بیان اینکه برای توجه به سلامت، از اعتبار ۱۱۰ میلیاردی آسفالت‌ریزی شهر تبریز کم کرده و به فضای سبز اختصاص دادیم، گفت: در بحث ایجاد کریدور سبز شهر تبریز نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده تا در سال ۹۸ این دو طرح حتما اجرایی شود. در ادامه، مولاخواه مدیرکل بودجه شهرداری تبریز با بیان اینکه در سال ۹۸ برای فضای سبز مبلغ ۱۶۷میلیارد تومان لحاظ شده است که از این مبلغ ٩٧ میلیارد متعلق به قراردادهای واگذاری بوده است، گفت: بقیه مربوط به توسعه و مطالعات فضای سبز است.