مسعود شرفی گفت: برای ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی در جایگاه‌های عرضه سوخت، کارشناسانی از واحدهای عملیاتی و ستادی در قالب طرح بازدید نوروزی عملکرد مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی در استان را مورد پایش و کنترل قرار می‌دهند.  این مقام مسوول تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان متولی تامین و توزیع سوخت با استفاده از دانش و تجربه کارکنان، شرکت‌های حمل و نقل و جایگاهداران تلاش دارد تا سوخت مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن عرضه شود.  مدیر منطقه قزوین گفت: کارشناسان منطقه با حضور در جایگاه‌ها و بازدید از وضعیت فنی و عملیاتی و همچنین ارائه خدمات رفاهی شامل رستوران‌ها، سوپرمارکت‌های مستقر در محدوده جایگاه‌ها و آماده بودن نمازخانه‌ها را مورد ارزیابی دقیق قرار می‌دهند. وی همچنین افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان طرح نوروزی نظارت برعرضه فرآورده‌های نفتی خود را تا پایان تعطیلات نوروز ۹۸ در دستور کار دارد و با نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت سوخت که با آزمایش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود، آماده ارائه خدمات مطلوب به مردم در حوزه سوخت‌رسانی است.