رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان دوره نهم تمام تلاش خود را برای بهبود شاخص‌های کسب و کار در استان به کار خواهند گرفت. مسعود گلشیرازی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری گفت: این بیانیه به‌عنوان راهبرد اتاق بازرگانی اصفهان در احقاق حقوق مردم و حضور موثر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی قلمداد می‌شود. وی رهایی از بحران اقتصادی کنونی را وابسته به همراهی بخش‌های حاکمیتی و بخش خصوصی دانست و گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی آماده همکاری و همراهی با قوای سه گانه کشور برای حل مسائل اقتصادی است. اسرافیل احمدیه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ابتدای این جلسه با اعلام تایید نهایی انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در صحت و سلامت برگزار و اعتبارنامه‌های رسمی منتخبان در وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده است.   نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با حضور ۱۱۵۹ عضو اتاق برگزار و در بخش بازرگانی مسعود گلشیرازی، اکبر لباف، احمدرضا پزنده،رضا برادران و مجتبی کاروان و در بخش صنعت فرشته امینی، بهرام سبحانی، محمدرضا رجالی، سید رسول رنجبران و اصغر اخوان مقدم، در بخش معدن سید عبدالوهاب سهل آبادی و احمد خوروش و در بخش کشاورزی حمیدرضا قلمکاری، غلامرضااخوان فرید و محمد صادقی به هیات نمایندگان اتاق اصفهان راه یافتند.