این برنامه به ابتکار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و با همیاری فرهنگسرای بزرگ الغدیر و شهرداری منطقه ۴ در محوطه فرهنگسرای الغدیر اجرا شد و در خاتمه، بخشی از محوطه به باغ و گذر هنر تبریز تبدیل شد. ویژه برنامه نهال هنر، با همراهی نام آوران، پیشکسوتان و هنرمندانی از رشته‌های نمایش، سینما، موسیقی، دفاع مقدس، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی، ورزش، خوشنویسی، عکس، ادبیات، شعر، رسانه و فعالیت‌های اجتماعی به‌عنوان برنامه‌ای ماندگار در تاریخ شهر تبریز ماندگار شد. نکته دارای اهمیت، الصاق نام هر هنرمند به درختی است که توسط ایشان کاشته شده و هر نهال، پلاکی ماندگار به نام یکی از هنرمندان شهر تبریز در دل خود خواهد داشت تا سال‌های سال، درخت هنرمندان تبریزی بر فضای فرهنگی و هنری شهر سایه بیفکند. کاشت نهال‌های سیب و هلو و گوجه سبز که با اقلیم منطقه همراه هستند، می‌تواند در سال‌های آتی سایه‌سار ارزشمندی برای هنردوستان باشد.