دراین بازدید، گزارشی از فرآیند تعمیرات واحدهای شماره ۳ بخار و یک گازی که اکنون مراحل پایانی فعالیت‌های تعمیراتی آن از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه، در حال انجام است ارائه شد و توضیحاتی هم درخصوص عملکرد واحدهای سیزده گانه شرکت در حوزه تولید انرژی الکتریکی و بهره‌برداری مطرح شد.مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در ادامه برنامه، با حضور در اداره ساخت داخل، از فعالیت‌های این حوزه در ساخت و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای نیروگاه دیدن کرد.در بازدید از اداره ساخت داخل، دستگاه پرینتر سه بعدی ساخت نیروگاه شهید‌رجایی که به تازگی از سوی محمد پژوهش مدیر امور ابزار دقیق نیروگاه بخار، طراحی و ساخته شده است، مورد توجه مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی قرار گرفت.

دستگاه پرینتر سه بعدی جدید در تکمیل دستگاه قبلی که در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تهران به نمایش درآمده بود، ساخته شد که این دستگاه جدید با افزایش قابلیت‌هایی، قادر به تولید قطعات بزرگ‌تر به ابعاد ۵۰ سانتی متر مکعب است که به این ترتیب با استفاده از این دستگاه چاپگر ۳ بعدی، نیروگاه شهید‌رجایی قادر به تامین قطعات مورد نیازی است که پیش از این برای تهیه آنها، ناچار به صرف هزینه‌های زیادی بود.