به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، در این مراسم به‌صورت نمادین کاشت چند اصله درخت صورت گرفت و مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس بر اهمیت گسترش فضای سبز و اشاعه فرهنگ کاشت درخت تاکید کرد.در دو سال گذشته بیش از ۶۰ هکتار فضای سبز در این پالایشگاه ایجاد شده و چشم‌انداز ترسیمی نیل به ۲۰۰ هکتار فضای سبز است.در اقدامی هوشمندانه درختان کاشته شده در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با توجه به اقلیم منطقه از درختان سازگار از جمله «کارزنگی»، «گل کاغذی»، «درختچه ابریشم» و «کنه کاربوس» انتخاب شده است.