فرهاد سرخوش با اشاره به رهاسازی آب از سدها و رودخانه‌های استان به دریاچه ارومیه افزود: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۸۵/ ۱۲۷۰است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ سانتی‌متر افزایش داشته است.  وی با بیان اینکه وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۴۰۲ کیلومتر مربع است گفت: وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸۶ کیلومتر مربع افزایش داشته است.سرخوش با بیان اینکه حجم فعلی آب موجود در دریاچه ارومیه ۲میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: حجم آب سال گذشته یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون متر مکعب بود که ۵۶۰میلیون مترمکعب افزایش یافته است.