مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان در این مراسم گفت: در چشم‌انداز ۱۴۰۰ درصدد هستیم کمترین برداشت آب را از رودخانه زاینده‌رود داشته باشیم. یزدی‌زاده اظهار کرد: در گذشته پساب فاضلاب به ۱۳ لاگون موجود در این منطقه منتقل می‌شد و با توجه به نگاه این کارخانه به مسائل زیست‌محیطی، به سمت خشکاندن این لاگون‌ها حرکت کردیم و اکنون بیش از ۶۰ درصد لاگون‌ها خشک شده است. وی افزود: آبی که در لاگون‌ها وجود دارد، پساب تصفیه شده‌ای است که برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد که ۶۰ لیتر برثانیه آن از پساب فاضلاب زرین شهر بوده که به این محل و در نهایت به کارخانه ذوب‌آهن منتقل می‌شود.

مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاصی که در حوزه آب در منطقه با آن مواجه هستیم کارخانه ذوب‌آهن با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به دنبال آن است تا به مرور زمان مصرف پساب در چرخه صنعت را جایگزین مصرف آب خام کند. وی ادامه داد: طول طرحی که کلنگ آن بر زمین زده شد ۵/ ۵ کیلومتر است که با لوله قطر ۲۵۰ میلی متری و اعتبار ۵ میلیارد تومان کار انتقال پساب فاضلاب از لاگون‌های کارخانه ذوب‌آهن به تصفیه‌خانه‌ای که در کارخانه ذوب‌آهن در حال تاسیس بوده را انجام خواهد داد. یزدی‌زاده افزود: انتقال پساب فاضلاب شهرستان نجف آباد به طول ۱۸ کیلومتر نیز در دستور کار قرار دارد که این طرح نیز با ۴۰میلیارد تومان اجرا خواهد شد و این اقدامات برای کاهش آلایندگی زیست‌محیطی و جایگزین کردن پساب به جای آب خام در صنعت فولاد است.