بنا به این گزارش، سال ۹۷ براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف تکیه بر محصولات ساخت داخل، نیازهای تجهیزاتی واحدهای سیزده گانه پس از شناسایی از سوی معاونت‌های تولید و تعمیرات نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی، برای تهیه به اداره ساخت داخل شرکت معرفی شد که در ادامه، کارشناسان این اداره اقدام به تهیه نقشه و شناسنامه برای این تجهیزات و قطعات کردند و با همکاری قطعه سازان داخلی، کالاهای مورد نیاز نیروگاه ساخته و تحویل شد. انواع بوش‌ها و قطعات گرافیتی و سیل رینگ گرافیتی بویلر فید پمپ نیروگاه بخار، چرخ‌دنده GAH واحدهای بخاری، بدنه چک والو هوای سیل سوت بلاور واحدهای بخاری، انواع قطعات الکترونیک و ابزار دقیق واحدهای سیکل ترکیبی و بخاری، مجموعه کامل مکانیکال سیل استراکشن پمپ واحدهای سیکل ترکیبی تجهیزاتی است که طراحی و تهیه نقشه‌های فنی آن در داخل نیروگاه و از سوی متخصصان اداره ساخت داخل شرکت انجام و توسط سازندگان داخلی، ساخته و در واحدهای نیروگاه به بهره‌برداری رسیده است.