به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از ویژگی‌های بارز این دستگاه عدم‌تاثیر زیست‌محیطی به دلیل بی‌نیازی به مواد شیمیایی یا منبع تغذیه، حذف رسوب موجود، نداشتن هزینه‌های اجرا، ایجاد یک لایه محافظ برای جلوگیری از خوردگی و کاهش مصرف انرژی در صنایع و مصارف عمومی است.  عملکرد و همتراز بودن این دستگاه با نمونه‌های تولید شده در کشورهای مطرح و صاحب این تکنولوژی توسط یکی از مراکز معتبرعلمی کشورکانادا مورد تایید واقع شده است.  وی در ادامه افزود: انواع سری دستگاه‌های طراحی شده با بهره‌گیری ازقوانین الکترومغناطیس توانسته، بدون استفاده از ادوات مکانیکی و استفاده از مواد شیمیایی عملیات جلوگیری از تشکیل رسوب و رسوب‌زدایی را در کمترین زمان ممکن و بیشترین حد لایه‌برداری انجام دهد.