وی افزود: درخصوص نحوه تعریض زیرگذر خیابان‌های امام محمد باقر (ع) و امام خمینی (ره) و بهبود وضعیت موجود، شرکت راه‌آهن اجرای توافق به عمل آمده را آغاز کرده و نسبت به رفع موانع تاسیساتی اقدام می‌کند.  فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه دیوار حائل نیز در نقاط مورد توافق احداث خواهد شد، افزود: با توجه به هزینه مضاعف اجرای دیوار سبز مقرر شد شهرداری دو طرح جایگزین را به اداره کل ابنیه و خطوط راه‌آهن ارسال کند تا پس از توافق طرفین عملیات اجرایی احداث دیوار حائل انجام شود. وی همچنین به توافق صورت گرفته برای واگذاری یک قطعه زمین توسط شرکت راه‌آهن به شهرداری اسلامشهر به منظور اجرای طرح کمربندی شمالی اشاره کرد و گفت: اقدامات اداری برای واگذاری این زمین طی مدت دو هفته انجام خواهد شد تا شهرداری اسلامشهر عملیات عمرانی خود را در این محل آغاز کند. مرسلپور ادامه داد: طرح زیرگذر فاز ۱و۲ تقاطع مطهری و کمربندی شمالی توسط شهرداری تهیه و پس از اخذ مجوز راه‌آهن حداکثر ظرف مدت ۲ هفته شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند.