محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان، با اشاره به تصویب ایجاد ناحیه صنایع‌ دستی به مساحت ۶ هکتار در حریم شهر تبریز و اراضی قزلجه میدان اظهار کرد: ایجاد نواحی صنعتی مزیت‎های زیادی در کاهش هزینه‎ها و تعدیل مسائل زیست‎محیطی دارد. پورمحمدی خاطرنشان کرد: مسائل زیست‌محیطی بسیار مهم است و باید تعادل بین توسعه شهرک‎های صنعتی و رعایت الزامات زیست‎محیطی حفظ شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آذربایجان‎شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تدوین دومین سند تدبیر توسعه استان، گفت: بعد از طرح موضوع تدوین سند دوم و تصویب آن در شورای برنامه‎ریزی استان، شورای راهبردی در سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تشکیل شد و در ادامه به تشکیل گروه مشاوران علمی از استادان دانشگاهی و صاحب‎نظران و شناسایی و تهیه بانک اطلاعات نخبگان و صاحب‎نظران استان در حوزه‎های مختلف پرداختیم. داود بهبودی در تبیین هسته‌های کلیدی چهارده‌گانه دومین سند تدبیر توسعه استان در محورهای فرابخشی و بخشی شامل زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: در بخش فرابخشی، مدیریت فضای کسب و کار، جذب و مدیریت منابع مالی، ایجاد اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و مدیریت پایدار زیست‌محیطی مدنظر است. وی با بیان اینکه اقدامات زیربنایی شامل توسعه زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های کالبدی است افزود: در حوزه اقتصادی تدوین و اجرای نظام بهره‌برداری مناسب از منابع در بخش کشاورزی، توسعه تجارت و خدمات بازرگانی و تکمیل شبکه و زنجیره ارزش در بخش صنایع و معادن در دستور کار قرار دارد.