شهبازی به اقدامات انجام گرفته در سال‌های اخیر به منظور توسعه شبکه گاز رسانی در روستاهای استان اشاره و تصریح کرد: در پنج سال اخیر بیش از هزار روستا در کرمانشاه به شبکه گازرسانی متصل شده است که نشان دهنده عزم راسخ دولت برای خدمت‌رسانی شایسته به آحاد مردم به ویژه روستانشینان است. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای ۴۵۰ کیلومتر شبکه‌گذاری و نصب ۸ هزار انشعاب گاز مجموعا ۲۶۱ روستای استان به شبکه گاز سراسری متصل شده‌اند و ۱۳ هزار و ۳۰۰ خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.