حمیدرضا خانپور افزود: ۹۸ هکتار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به این تعداد سرمایه‌گذار واگذار شده است.وی اظهار کرد: با بهره‌برداری از طرح‌ها برای ۲۹۰۰ نفر اشتغال‌زایی می‌شود. رئیس هیات‌مدیره شهرک‌های صنعتی استان گفت: بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاران طی مدت یاد شده با ۳۱ مورد به شهرک لیا و سپس با ۲۱ مورد و ۱۱ مورد به شهرک‌های آبیک و  کاسپین اختصاص داشته است. خانپور خاطرنشان کرد: ۸۸۷ واحد تولیدی با ۲۶ هزار نفر اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین پروانه بهره‌برداری دارند.