رسول وظیفه شناس در حاشیه آغاز عملیات تخریب و آواربرداری مناطق حاشیه‌نشین در منطقه ۱۰ تبریز اظهار کرد: در این عملیات تمام خانه‌های متروکه و تملک شده توسط شهرداری تبریز تخریب و آواربرداری می‌شود. وظیفه شناس افزود: به منظور ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و پایدارسازی این مناطق اقدام به تخریب و آواربرداری خانه‌های تملک شده در مناطق حاشیه‌نشین منطقه ۱۰ تبریز کرده‌ایم. شهردار منطقه ۱۰ تبریز گفت: ۱۷۱ واحد تاکنون در این قسمت تحت عنوان درجاسازی احداث شده و کلنگ احداث ۴۰۰واحد مسکونی دیگر نیز برای حاشیه‌نشینان منطقه ۱۰ به زمین زده شده است. وی ادامه داد: ۶۰۰ واحد مسکونی برای حاشیه‌نشینان شهرک اندیشه نیز درحال اجرا است و با این طرح‌ها بیش از ۱۰۰۰واحد مسکونی برای حاشیه‌نشینان تبریز احداث می‌شود.وظیفه شناس افزود: در قسمت‌هایی که آواربرداری شده درمانگاه و در قسمت دیگر نیز پارک و فضای بازی احداث می‌شود. نزدیک ۵۰هزار نفر در منطقه حاشیه‌نشین نیایش در محدوده شهرداری منطقه ۱۰ تبریز زندگی می‌کنند.