عباس نجفی، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در حاشیه این مراسم توسعه کمی و کیفی خدمات در کسب و کار بانکی را تنها راه امکان برقراری ارتباط با مشتریان و حفظ و نگهداری آنان و در نهایت جلب رضایتمندی مشتریان دانست و اظهار کرد: اگرچه بانک‌ها از نظر کارکرد و رویکرد با هم تفاوت‌هایی دارند اما از نظر خدمات بانکی از اشتراکاتی برخوردار هستند که تفاوت اصلی در واقع به نوع کیفیت خدمات و رفتار حرفه‌ای کارکنان بر می‌گردد.

وی در ادامه، افزایش و تنوع خدمات بر محوریت منطق و عقلانیت را راهکار اساسی برای بزرگ شدن و توسعه یک کسب و کار قلمداد کرد و گفت: خوشبختانه بانک توسعه تعاون طی این سال‌ها از یک روند روبه رشد در همه زمینه‌ها برخوردار شده است. عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون، توسعه کمی و کیفی بانک توسعه تعاون را در تجهیز، تخصیص، کیفیت منابع، افزایش خدمات بانکداری الکترونیک و تنوع محصولات و خدمات با رویکرد بر درک واقع‌بینانه از نیاز مخاطبان را یکی دیگر از دستاوردهای بانک توسعه تعاون قلمداد کرد و در این باره افزود: بانک توسعه تعاون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بیش از ظرفیت خدمات‌رسانی داشته است.