به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان، محمدحسین محمدی اظهار کرد: وجود آزمایشگاه در تصفیه‌خانه‌های آب برای پایش و سنجش سلامت و کیفیت آب شرب یک نیاز ضروری است و آب خامی که از سد به تصفیه‌خانه منتقل می‌‌شود باید توسط آزمایشگاه‌‌های به روز و مجهز پایش ‌شود که این در استان کردستان انجام می‌گیرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان ادامه داد: در زمان تاسیس شرکت آبفا در سال ۱۳۷۱ تنها یک آزمایشگاه آب در استان وجود داشت که امروز و پس از گذشت ۲۶ سال، این تعداد به ۱۵ واحد رسیده است. محمدی یادآور شد: در سال ۷۱ هیچ آزمایشگاه فاضلابی در استان وجود نداشت که این تعداد اکنون به هشت واحد رسیده است.