به همین دلیل فهرستی از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در این حوزه تهیه و جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌های شورای شهر و معاونت خدمات شهری برگزار شد. شهرام رئیسی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان، درباره این موضوع گفت: این طرح به دلیل نوسانات نرخ ارز در ۶ ماه دوم سال‌جاری، توجیه‌پذیری اقتصادی خود را از دست داد، چرا که پنل‌های خورشیدی وارداتی هستند و از طرف دیگر قیمت خرید تضمینی برق افزایش نیافته است. با وجود تمام مشکلات، اکنون اقدامات مطالعاتی و فنی طرح سایت خورشیدی اصفهان انجام شده و به‌زودی اقدامات لازم برای فراخوان جذب سرمایه‌گذار انجام می‌شود. برای این طرح سایتی در نظر گرفته شده که تا ۲ مگاوات انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی تولید می‌کند و پنل‌ها از طریق سرمایه‌گذار تامین می‌شود.