هدف این تفاهم‌نامه که در همایش بهداشت، کیفیت و راندمان تولید در دانشگاه عالی شهرستان تربت حیدریه منعقد شد، استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشکده زعفران این دانشگاه و نیز رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت نوین زعفران است.محمدحسن فتحی، رئیس دانشگاه عالی شهرستان تربت حیدریه، هدف از برگزاری این همایش را تشریح فعالیت‌های شرکت نوین زعفران دانست و گفت: برخی از این فعالیت‌ها شامل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استارت‌آپ‌های حوزه زعفران، حمایت از تحقیقات کاربردی در حوزه زعفران، چاپ کتاب مرتبط، تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های کاربردی بر مبنای تحقیقات علمی صورت گرفته و ارتباط متقابل با مراکز علمی و دانشگاه‌های معتبر کشور است. فتحی ادامه داد: اینکه شرکت‌های تجاری و اقتصادی هر صنعتی به شیوه و نگاه علمی وارد حوزه صنعتی خود شوند و به حل مشکلات خود بپردازند، بسیار دارای اهمیت است. علی شریعتی مقدم، مدیرعامل گروه بین‌المللی نوین زعفران نیز گفت: همه با مزیت‌های زعفران آشنا هستیم؛ این محصول از جهات مختلف می‌تواند پیش‌قراول توسعه اقتصادی باشد.