بهمن مرادنیا با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در طرح‌های دهه فجر ۲۲۱ میلیارد تومان است، تصریح کرد: بخش دولتی نیز با بیش از ۶۶۱میلیارد تومان در این طرح‌ها حضور دارد.وی با بیان اینکه ۳۴ طرح با اعتبار بیش از ۳میلیارد تومان افتتاح شد، اضافه کرد: این سه طرح بستر اشتغال‌آفرینی برای ۶۴۰۰ نفر را فراهم می‌سازد. مرادنیا با اعلام اینکه جهاد کشاورزی استان با ۲۵۲ طرح و اشتغال‌آفرینی برای ۶۸۰۰نفر بیشترین طرح را به خود اختصاص داده است، افزود: دستگاه‌های صنعت و معدن با ۳۷ طرح و شرکت توزیع برق استان با ۴۶ طرح، دیگر دستگاه‌های پر طرح در این ایام هستند.

وی با بیان اینکه دو طرح عمده شامل سیگار سقز و مهر پویش آوالان با ۱۶۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۴۰۰ نفر نیز وجود دارند، اظهار کرد: این طرح‌ها هنوز افتتاح نشده است.استاندار کردستان درخصوص بودجه سال۹۸ اظهار کرد: بودجه استان در سال ۹۸ کاهش نیافته و در مقایسه با سال ۹۷ که اعتبارات استانی ۸۳۰ میلیارد تومان بوده به ۹۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: در بحث اعتبارات ملی-استانی نیز مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان سال ۹۷ به ۲۷۶ میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش پیدا کرده و اعتبارات سطح ملی-استانی نیز که مبلغ ۸۰ میلیارد تومان بود به ۱۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

استاندار با اشاره به اینکه یک سری از طرح‌ها به‌صورت مشترک انجام می‌گیرد، تعداد این طرح‌ها را ۱۲۲ با اعتبار ۲۲۹ میلیارد تومان دانست.وی در ادامه با اشاره به اینکه در این بحث ۱۵۶ درصد رشد داشته‌ایم، اظهار کرد: در طرح‌های ملی-استانی شده ۸۴ درصد رشد داشته‌ایم و در طرح‌های مشترک، بیشترین سهم به استان کردستان تخصیص یافته است.مرادنیا با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ یک‌هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ادامه داد: به همین خاطر در بودجه استان، بودجه کاهشی نداشته‌ایم.

استاندار کردستان با ذکر اینکه در زمینه‌های متفرقه هم اعتبار برای استان جذب شده است، گفت: این طرح‌ها شامل سدها، آب‌های مرز و صندوق توسعه ملی است که در مجموع درخصوص طرح‌های عمرانی بر اساس برآوردها بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان پیش‌بینی شده که ناشی از پیگیری‌های صورت گرفته بوده است.وی یکی دیگر از موضوعات مطرح استان را تخصیص آب‌های کشاورزی دانست و تصریح کرد: این مهم در کنار دیگر طرح‌های توسعه‌ای و زیرساخت کردستان مطرح است.به گفته استاندار کردستان، اعتقاد تیم مدیریتی استان متمرکز بر بعد کشاورزی به‌عنوان یکی از عوامل توسعه‌ای استان بوده که این امر به‌جد در حال پیگیری است.