بر اساس اعلام این سازمان، شرکت سیمان هرمزگان در رده سوم بهترین شرکت‌های تولیدکننده سیمان از نظر میزان فروش و درآمد قرار گرفت. همچنین بر اساس آخرین رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران، شرکت سیمان هرمزگان به رتبه نهم از صد شرکت سوم در سال ۱۳۹۷ دست یافت. آن گونه که از گزارش حسابرسی صورت‌های مالی شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۹۷ مشخص است، عملکرد این شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، در تمام جنبه‌های با اهمیت، به «نحو مطلوب» بوده است.