فرهاد سرخوش با بیان اینکه رهاسازی آب سدهای استان از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه از نیمه دوم سال آغاز شده است، افزود: در مرحله اول رهاسازی ۱۵۶ میلیون مترمکعب آب مازاد سدها به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است. وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز که آغاز شده است از سد شهیدکاظمی بوکان به میزان ۱۳۰ میلیون مترمکعب با دبی ۷۰‌مترمکعب برثانیه به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی می‌شود.

سرخوش مجموع آب رهاسازی شده از سدهای استان به سمت دریاچه ارومیه را ۳۸۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: بر حسب بارش‌ها منابع و مصارف منابع آبی اگر آب مازاد در مخازن داشته باشیم باز مرحله سوم رهاسازی را شاهد خواهیم بود.

رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه سطح تراز دریاچه ارومیه را ۶۴/ ۱۲۷۰ سانتی‌متر اعلام و اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۳۰ سانتی‌متر افزایش نشان می‌دهد.

وی از افزایش ۵۹۰ میلیون مترمکعبی حجم آب دریاچه ارومیه و ۳۵۴ کیلومتری وسعت دریاچه خبر داد و گفت: اکنون حجم آب دریاچه ارومیه به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب و وسعت دریاچه نیز به ۲هزار و ۱۶۲ کیلومترمربع رسیده است.