وی افزود: همه شهروندان باید «دست در دست یکدیگر» به ایجاد هوای پاک که امانتی در دست ما برای آیندگان است، کمک رسانند که در همین راستا، «کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو» نیز همزمان با «هفته ملی هوای پاک» با بهره‌برداری از «ایستگاه دوچرخه‌سواری» می‌توانند در مسیرهای تعیین شده در محوطه این شرکت رکاب بزنند. معینی کربکندی در خاتمه یادآور شد: رکاب زدن در محوطه «گروه صنعتی ایران خودرو»، اقدامی شایسته بود که دوستداران محیط زیست شهری و طرفداران هوای پاک شاغل در این شرکت بزرگ خودروسازی آغازگر آن بودند؛ به امید روزی که تمامی کارخانه‌ها، صنایع و کارگاه‌های تولیدی موجود در محدوده ورودی غربی پایتخت به دوچرخه‌سواری و استفاده از حمل ونقل پاک در محوطه‌های داخلی خود روی آورند.