محمد ابراهیم شرکاء در بازدید از طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان اظهار کرد: از این تعداد، ۱۴۸ نیروگاه با ظرفیت تولید کمتر از۲۰ کیلووات (۳ و ۵ کیلو وات) و ۷ نیروگاه با ظرفیت تولید ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات است. وی افزود: نیروگاه‌های تولید برق خورشیدی استان از آغاز امسال یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۷۰۴ کیلووات ساعت برق خورشیدی تولید کرده‌اند.  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی میانگین پرداختی به ازای یک کیلو وات ساعت انرژی تولیدی در نیروگاه‌های با ظرفیت کمتر از ۲۰ کیلو وات را حدود ۳۳۰ هزار تومان در بازه زمانی ۲ ماه اعلام کرد.  شرکاء اظهار کرد: هر خانوار دارای نیروگاه ۵کیلو واتی خورشیدی، ماهانه به‌طورمتوسط ۷۵۰ هزار تومان از محل تولید برق خورشیدی درآمد کسب می‌کند. وی گفت: سرمایه اولیه مورد نیاز برای بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی به ازای هر کیلووات، به‌طور میانگین ۸ تا ۹ میلیون تومان و عمر متوسط پنل‌های خورشیدی ۲۰ سال است.