عیسی احمدی با اشاره به اینکه در بازه زمانی یاد شده، لایروبی و بهسازی قنات روستای آقاج عملیاتی شد، اظهار کرد: این طرح با پیشرفت ۸۰ درصد در حال انجام است و تاکنون در این زمینه ۱۶۰میلیون تومان هزینه شده است.وی درادامه با بیان اینکه در بازه زمانی یاد‌شده حفاری و تجهیز چاه روستای زرقان به عمق ۱۰۴ متر عملیاتی شد، اظهار کرد: این طرح اکنون با پیشرفت ۸۵ درصد و هزینه‌کرد۶۰ میلیون تومان در حال انجام است.  احمدی همچنین با اشاره به اینکه تعویض و اصلاح شبکه فرسوده در روستاهای کله سر زرق، طمچی و خماجین نیز در مدت مذکور به انجام رسید، اظهار کرد: لوله‌گذاری چاه فیض‌آباد به سمت سرواک به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ۳ هزارو ۸۰۰ متر با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان عملیاتی شد که اکنون، ادامه این طرح با پیشرفت ۴۵ درصد در حال انجام است.

وی در ادامه از تعویض ۱۷ الکتروپمپ با اعتبار ۵۱ میلیون تومان خبر داد و گفت: در ۹ ماه سال‌جاری تعویض و تعمیر ۶۷ مورد تابلو برق به ارزش ۱۰ میلیون تومان نیز به انجام رسید.مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان فامنین در ادامه ضمن اشاره به تعمیر و لایروبی چاه روستای فیض‌آباد با هزینه‌کرد ۳۰ میلیون تومان یادآور شد: در بازه زمانی یاد شده؛ اجرای خط انتقال روستای چپقلو به طول ۲ کیلومتر با همکاری «قرارگاه پیشرفت و آبادانی» و با صرف اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان عملیاتی شد.وی همچنین از احداث مخزن بتنی روستای ینگیجه با صرف ۲۲۰ میلیون تومان اعتبار خبر داد و گفت: این طرح با پیشرفت ۷۵درصد در حال انجام است.وی همچنین با اشاره به تاکید شرکت آبفار بر سالم‌سازی آب تولیدی خاطرنشان کرد: درهمین رابطه توزیع ۶۰۰ کیلوگرم گاز کلر به ارزش ۸ میلیون تومان به انجام رسید.وی در ادامه با اشاره به آبرسانی سیار به ۱۴روستا در طول ۹ ماه سال‌جاری یادآور شد: در این رابطه امور آب و فاضلاب روستایی فامنین ۷۰ میلیون تومان هزینه کرد.