محمد حضرت‌پور با بیان اینکه احیای بافت تاریخی و فرسوده ارومیه در اولویت بودجه سال آینده قرار دارد، افزود: از این میزان بافت فرسوده شناسایی شده ۳۰۰ هکتار بافت تاریخی است.وی با بیان اینکه برای احیای بافت‌های تاریخی ارومیه نیازمند طرح جامعی هستیم که باید در این خصوص مطالعات دقیق و کارشناسی شده انجام شود، اظهار کرد: ساماندهی و احیای بافت فرسوده و تاریخی شهر ارومیه نیازمند تهیه شناسنامه‌ای از بناهای تاریخی است. شهردار ارومیه با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ احیای این بخش از شهر ارومیه در دستور کار قرار دارد اظهار کرد: تاکنون بافت فرسوده و تاریخی شهر ارومیه و نحوه نگهداری از این بناها رضایت‌بخش نبوده است.وی با تاکید بر اینکه نبود مطالعات جامع و اصولی در این بخش از شهر ارومیه از مهم‌ترین دلایل بی‌توجهی به بافت فرسوده و تاریخی شهر ارومیه است، اضافه کرد: بافت تاریخی هر شهر و منطقه‌ای نشان‌دهنده هویت آن منطقه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. شهردار ارومیه در ادامه با اشاره به احیای سه سرای تاریخی در ارومیه گفت: سه سرای تاریخی بازار ارومیه شامل سرای سروش، نخجوانی و مهدی‌زاده در قالب کاروانسرا با جذب سرمایه‌گذار از سال آینده احیا و بازسازی می‌شوند. حضرت‌پور با بیان اینکه این سراهای تاریخی با بیش از یکصد سال قدمت تاریخی در قالب عقد تفاهم‌نامه با جذب سرمایه‌گذار از سال آینده احیا می‌شوند، افزود: احیای این کاروانسراها با حفظ استحکام بازار منجر به رونق اقتصادی و جذب گردشگر می‌شود.