کرشمه ترابیان گفت: متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت ۱۲۹۸۲۰ میلیون ریال بوده است. به گفته وی بررسی ترکیب معاملات انجام شده حاکی از آن است که ۴۶ درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد به فروش سهام اختصاص داشته است. در این مدت ۲۶۷۰ کد سهامداری جدید ایجاد شده است. ترابیان افزود: در سه ماه اخیر ۲۵ شرکت کارگزاری خدمات لازم را به سهامداران و متقاضیان ارائه داده‌اند که سرانه معاملات هر کارگزاری طی این مدت ۳۱۶۷۶ میلیون ریال و سرانه معاملات روزانه هر کارگزار ۵۱۹ میلیون ریال بوده است.