خلیلی افزود: مشترکان خانگی با ۸۰ میلیارد ریال، صنایع با ۴۰ میلیارد ریال و ۲۷ میلیارد ریال هم بخش دولتی از عمده مطالبات این شرکت به شمار می‌روند که دستور قطع آب برخی مشترکان پرمصرف و بدهکار استان با مجوز استانداری مرکزی گرفته شده است.مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی توضیح داد: نرخ قبوض آب در بین سایر صورتحساب‌ها کمترین رقم را دارد و این درحالی است که برای هر مترمکعب آب ۱۰هزار و ۲۰۰ ریال هزینه صرف می‌شود اما این تولید با قیمت ۵ هزار ریال به دست مصرف‌کننده می‌رسد.خلیلی گفت: مدیریت مصرف آب توسط مردم باعث شده است تا مصرف در دهه ۹۰ از ۲۴۲ لیتر در شبانه‌روز به کمتر از ۲۱۰ لیتر کاهش پیدا کند و این روند باید تداوم یابد. وی اظهار کرد: ۴۹۰ هزار مشترک آب و ۲۶۰هزار مشترک فاضلاب در استان مرکزی از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بهره‌مند هستند و مردم بدون مراجعه به شرکت آب و فاضلاب در استان می‌توانند ۲۷ خدمت را دریافت کنند.