در ادامه اجرای برنامه‌های هفده گانه تعمیرات واحدهای نیروگاه برای کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان، از ابتدای مهر تاکنون ۶ برنامه به اتمام رسیده و دو برنامه تعمیرات اورهال و تعویض نازل، به ترتیب مربوط به واحدهای شماره ۳ بخاری به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات و شماره ۴‌گازی به ظرفیت نامی ۱۲۳ مگاوات در حال انجام است. با اتمام این بخش از برنامه‌های تعمیراتی، تعداد ۹ برنامه از ۱۷برنامه باقی‌مانده است که طبق جدول زمان‌بندی تعمیرات واحدها، این تعداد برنامه هم تا پایان اردیبهشت سال آینده به اتمام می‌رسد و نیروگاه شهیدرجایی آماده تولید برق پایدار و مطمئن در فصل تابستان خواهد بود.