برای دسترسی به چنین شهری ناگزیر به انجام برخی اقدامات مانند کاهش ضایعات،‌ فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی، کاهش آلودگی هوا و انجام رفتارهای مناسب ترافیکی هستیم. این اتفاق برای کمک‌رسانی به برطرف کردن آلودگی هوا و حمل‌ونقل سریع شهری، اتفاقی مبارک و مهم به‌حساب می‌آید. برای آنکه بتوان به بحث توسعه پایدار کمک کرد، باید به‌منظور استفاده همگان، فرهنگ استفاده از این وسیله ایجاد شود تا با فرهنگ‌سازی و مناسب‌سازی این وسیله برای همگان به هدف مطلوب دست پیدا کنیم. از طرفی، این فرهنگ‌سازی نیازمند تعاملی بنیادین و هماهنگ بین وسایل نقلیه عمومی نظیر تاکسی، اتوبوس و مترو با دوچرخه‌سرا‌های ایجادشده در شهر اصفهان است. شهرام رئیسی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان هم در این مورد گفت: یکی از برنامه‌های شهرداری درگذشته جهت‌گیری طرح‌های مشارکتی مبتنی بر ساختمان بوده اما با رویکرد جدید مدیریت شهری، حوزه‌های سرمایه‌گذاری در شهر گسترده شده و به سمت سایر عرصه‌ها که قابلیت سرمایه‌گذاری وجود دارد، حرکت می‌کند.