یونس علی دشتدار، مدیر گروه نظارت بر بهره‌برداری و مدیریت انرژی درخصوص فرآیند اجرای این طرح اظهار کرد: به دلیل شکستگی مداوم چرخ‌دنده‌های مربوط به گیربکس فن‌ها در سیستم برج خنک‌کننده کمکی(ACT) که ناشی از تنش مکانیکی به هنگام افزایش دور این فن‌ها بود، بهره‌برداری از برج کمکی خنک‌کننده واحدها با محدودیت همراه شده بود که این موضوع موجب افزایش آب مصرفی واحدها می‌شد. یونس علی دشتدار افزود: در واقع با کاهش اجباری دور چرخش فن‌های سیستم خنک‌کننده، زمان اسپری آب برای خنک‌کاری، بیشتر می‌شد که این عامل موجب افزایش مصرف آب می‌شد. از این رو برای رفع محدودیت دور فن‌های سیستم خنک‌کاری، مطالعات گسترده‌ای با هدف اصلاح معایب این سیستم انجام شد که در نهایت توانستیم در یک حرکت جمعی که با حضور و تلاش کارشناسان تمامی معاونت‌ها و حوزه‌های فنی همراه بود، با طراحی و افزودن تایمر در مسیر سخت‌افزاری فرمان کنترل فن ها، اشکال مربوط به محدودیت دور را رفع کنیم که با این اقدام، فن‌های سیستم خنک‌کاری، در حالت دورتند ومتناسب با شرایط بهره‌برداری از واحدها عمل می‌کند. وی اظهار کرد: با اجرای این طرح که بخش مطالعاتی آن از سال‌های گذشته آغاز شده بود، تعدادی از فن‌های سیستم خنک‌کاری پس از جایگزینی قطعات جدید و نصب تایمرها در آن، از اواخر سال ۱۳۹۵ در حالت دور تند قرار گرفت که این اصلاحیه تا سال جاری برای ۶۰ درصد از کل فن‌های این سیستم عملیاتی شد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک، در بقیه فن‌ها هم اجرایی شود.