به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، سید جواد سلیمانی مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره شرکت با اشاره به شرایط مطلوب تولید و فروش در ۸ماه اول سال جاری با وجود مشکلات در تامین خوراک برای رسیدن به ظرفیت حداکثری تولید گفت: پتروشیمی امیرکبیر در ادامه روند روبه رشد خود طی سال‌های اخیر، با تحقق ۸۵ درصد برنامه تولید به میزان ۹۱۴ هزار تن طی دوره ۸ ماه به نسبت دوره مشابه سال قبل و ۶ سال گذشته بیشترین موفقیت را به دست آورده است. وی تصریح کرد: به این منظور تولید محصولات پلیمری با تحقق ۸۶ درصد برنامه به میزان ۳۴۵ هزار تن در ۸ ماه، شامل تولید در واحد HD ‌به میزان ۸۲درصد برنامه پیش‌بینی شده، تولید در واحد LLD به میزان ۸۹ درصد برنامه پیش‌بینی شده و تولید در واحد LD به میزان ۸۶ درصد برنامه پیش‌بینی شده محقق شده است، که در این میان واحد LD با تولید ۱۳۲ هزار تن نسبت به دوره ۸ ماه سال‌های گذشته بیشترین میزان رشد تولید را داشته است. مدیرعامل شرکت با اشاره به تحقق ۸۹درصدی برنامه تولید واحد الفین با ثبت رکورد ۵۰۰ هزار تنی، که ۳۰ هزار تن نسبت به بیشترین تولید سال‌های گذشته افزایش داشته، تاکید کرد: این واحد رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرده است. همچنین وی درباره تولید واحد BD/ B۱ این شرکت اظهار کرد: این واحد نیز با تحقق ۹۱درصدی ظرفیت و تولید ۶۸ هزار تنی طی ۸ ماه نخست سال جاری موفق شده، رکورد جدید تولید به نسبت ۶ سال گذشته را به نام خود ثبت کند. مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر درباره فروش نیز گفت: این شرکت با فروش کلی ۵۸۷ هزار تن انواع محصولات طی ۸ ماه اول سال، موفق بوده ۸۱ درصد برنامه را محقق کند و عملا رکورد میزان فروش خود طی ۶ سال گذشته را پشت سر بگذارد.