محمدی با تاکید بر اینکه حتی اگر ایده‌ای در کارهای پژوهشی با شکست همراه شد بازهم یک دستاورد است و به‌عنوان یک نتیجه محسوب می‌شود، افزود: همیشه نباید به دنبال نتیجه اجرایی ایده‌هایی بود که در قالب پژوهش وارد شده‌اند، بلکه اینگونه ایده‌ها راه‌های رفته را برای آینده روشن کرده و منجر به باز شدن مسیر تازه‌ای می‌شوند. وی گفت: ایده‌پردازی، پژوهش‌کننده و مدیران این فرآیند از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار هستند و نیاز است تا به آنها توجه بیشتری شود. محمدی با اشاره به اهمیت پژوهش برای مناطق نفت‌خیز جنوب که بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در منطقه محسوب می‌شود، ادامه داد: شاید در فرآیندهای این حوزه جدیت لازم صورت نگرفته اما از آنجا که قانونگذار ما را موظف کرده تا در بخش پژوهش هزینه کنیم تلاش می‌شود که روند بهتری در این راستا شکل بگیرد. مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب خاطرنشان کرد: از پژوهشگران و ایده‌پردازان خواسته می‌شود تا با جدیت بیشتری در این مسیر ورود کنند و برای کسب تکنولوژی‌های جدید به صنعت نفت گام بردارند. وی با تاکید بر اینکه صنعت نفت از رویکردهای جدیدی در زمینه پژوهش برخوردار شده است، یادآور شد: دیگر اجازه نمی‌دهیم که یک پروپوزال در این شرکت ۲ سال در صف تصویب خواهی بماند و این کار طی کمتر از ۲ تا سه ماه انجام می‌شود.

محمدی افزود: نفت از صنایعی است که در همه زمینه‌ها نیاز به پژوهش و ایده دارد تا بهره‌وری مورد انتظار در بخش‌های مختلف ارتقا یابد. رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه نحوه واگذاری طرح‌های پژوهشی در آینده تغییرات عمده‌‌ای خواهد داشت، گفت: یکی از این تغییرات در اولویت قرار دادن مراکز علمی بومی است. باقر پورقاسم ادامه داد: مراکز و واحدهای تحقیقاتی بومی هستند که شرکت‌های بهره‌بردار مناطق نفت‌خیز جنوب در آن استان‌ها حضور داشته باشد.  وی همچنین چالش‌های حوزه پژوهش را هزینه بر بودن آن دانست و گفت: علاوه بر این کمبود مراکز علمی تحقیقاتی پیشرو، فاصله تکنولوژی‌های موجود در دنیا، روش‌های تولید و ریسک زیاد در کاربردی شدن تحقیق‌ها از دیگر چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم.