در ابتدای این نشست مدیرعامل و رئیس HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در راستای حذف حوضچه‌های خاکی و احداث لاگون‌های بتنی و دارای عایق ژئو ممبران و اقدامات اصلاحی انجام شده در فرآیند جهت کاهش آلودگی هوا و راه‌اندازی سیستم‌های تزریق پساب‌های صنعتی به داخل چاه‌های غیرفعال و نصب و راه‌اندازی پکیج‌های تصفیه فاضلاب در نواحی عملیاتی پرداختند. در ادامه این جلسه راهکارهای جلوگیری از آلودگی‌ها و حوادث زیست‌محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیر کل محیط‌زیست استان ایلام و معاونان وی نیز به تمجید از اقدامات صورت گرفته در سطح شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب در راستای حفظ محیط‌زیست پرداختند و اظهار امیدواری کردند این روند کماکان ادامه یابد.