غلامرضا شریعتی اظهار کرد: خوزستان یکی از مبادی خروجی کشور است. از طریق مرزهای شلمچه و چذابه، بنادر و هفت گمرک در خوزستان صادرات و واردات انجام می‌شود. نقش خوزستان در صادرات کشور به عراق و کشورهای دیگر، نقش تولیدات استان و محورهای مهم تجاری و زیرساخت‌های موجود در خوزستان بر کسی پوشیده نیست.وی افزود: محور فعالیت‌های کشور، اساس و پایه رشد و توسعه کشور، در سخن صادرات است اما در عمل این گونه نیست. این مساله باعث می‌شود که صادرکنندگان ما در مرزها در زمان‌های مختلف با مشکلات جدی مواجه شوند. ممکن است تصمیماتی که به فوریت گرفته می‌شود همه برنامه‌های صادرکنندگان را به هم بزند.استاندار ادامه داد: گاهی می‌بینیم سازمان‌هایی در مرزها تصمیماتی می‌گیرند، فارغ از اینکه تصمیمات‌شان چه لطماتی به صادرکنندگان می‌زند. صادرکنندگان کشور سربازان جبهه اقتصادی هستند چرا که این افراد ریسک‌هایی را می‌پذیرند که در کمتر کشوری صادرکنندگان حاضر هستند چنین دغدغه‌هایی را به جان بخرند.

شریعتی افزود: بعضا نگرانی صادرکنندگان مختلف از کشور مقصد است. تمام تلاش دولت‌ها این است که دغدغه‌های صادرکنندگان و ریسک کارهای آنها را کاهش داده و برای کالاهای صادراتی تضمین‌های لازم را بدهند. اما آیا کالاهای صادر شده به عراق ضمانت می‌شوند؟ وی خاطرنشان کرد: اگر همه اقدامات لازم برای تضمین صادرات انجام شود، این صادرات باعث اشتغال در استان و کشور می‌شود. در داخل کشور نیز متاسفانه وحدت رویه نداریم. گاهی می‌بینیم هر دستگاهی ساز خود را می‌زند و صادرکننده را نیز با مشکل و نگرانی مواجه می‌کند.استاندار خوزستان تصریح کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارم که تمام دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، حاکمیتی، همه و همه را برای صادرات بسیج کند. با گران شدن ارز فرصت برای صادرات فراهم است. باید همه در مرز بسیج شده و یک مرکز فرماندهی واحد وجود داشته باشد. باید اراده ملی حاکمیتی برای صادرات صورت  گیرد.

شریعتی تاکید کرد: رمز حل مشکل اشتغال و رمز توسعه و آبادانی کشور، صادرات است. نباید هر جا مشکلی پیش می‌آید، تنها صادرکنندگان را مواخذه کنیم. اگر چنین باشد، صادرات و اقدامات تولیدی در کشور راه به جایی نخواهد برد.وی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات بر سر راه صادرات در کشور، ۵۰ میلیارد دلار صادرات در ایران، معادل ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات در یک کشور دیگر است. اگر همان ثبات، وحدت رویه، عزم ملی و بسیج امکانات کشور با محوریت صادرات در ایران نیز انجام شود، حتما ظرفیت صادرات بیش از این خواهد شد.

استاندار خوزستان افزود: گاهی به صادرکننده مانند یک متهم نگاه می‌شود. با این نگاه، بار به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. البته این وحدت رویه در حوزه صادرات در خوزستان وجود دارد اما این مساله باید در کل کشور حل شود.

وی گفت: اگر ناگهان صادرات یک محصول ممنوع شود صادرکننده مشتری خود را از دست می‌دهد و دفعات بعد دیگر این خریدار از صادر‌کننده خریدی انجام نمی‌دهد بلکه سراغ صادر‌کننده‌ای می‌رود که بتواند با ثبات قوانین برای دو سال دیگر خود نیز برنامه‌ریزی کند.