پرویز عبدی با اشاره به اینکه قبل از خارج‌سازی چاه شماره ۱۷ مذکور از مدار توزیع چاه جدیدی حفر و راه‌اندازی شد، گفت: مطابق هماهنگی به‌عمل آمده با اداره آب منطقه‌ای شهرستان اسلامشهر قبل از جمع‌آوری و پرسازی جاه یاد شده، یک حلقه چاه جدید حفاری و تجهیز و با آبدهی بیش از ۲۰ لیتر بر ثانیه در مدار توزیع قرار گرفت و سپس چاه قدیمی جمع‌آوری و پر شد. مدیر امور آبفای واوان یادآور شد: اکنون آب استحصالی از چاه‌های واوان که برای تامین آب شرب شهروندان و مشترکان مورد استفاده شهروندان قرار می‌گیرند مطابق آزمایش‌های مستمر توسط آزمایشگاه مرکزی آبفای جنوب‌غربی و همچنین مرکز بهداشت منطقه در وضعیت مطلوب و مطابق با استانداردهای لازم تامین و توزیع می‌شود. با توجه به بهسازی و به ‌روز ‌رسانی سیستم‌های مکانیکال و ابنیه‌ای و نظارت دقیق و مستمر تلاش می‌شود وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی شهروندان مطلوب و مناسب‌تر از قبل باشد.