بهنام اصلی‌زاده اظهار کرد: استفاده از مشارکت بخش‌های خصوصی و ایجاد فضای رقابتی بین ارائه‌کنندگان خدمات و افزایش کیفیت به همراه کاهش هزینه‌ها، کوچک کردن بدنه اجرایی و به‌طور کلی تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی سازمان اتوبوسرانی مد نظر است.  وی ادامه داد: به همین منظور از مجموع ۷۲ خط اتوبوسرانی ۷۰ خط به بخش خصوصی واگذار شده که بر این اساس‌درصد بالایی از خطوط شرکت واحد در ناوگان تحت نظارت بخش خصوصی فعالیت می‌کند.  اصلی‌زاده اظهار کرد: این امر ضمن اشتغال‌زایی و کاهش هزینه‌های اجرایی شرکت واحد و افزایش خدمات، مسوولیت شرکت‌های تعاونی و بهره‌برداران خطوط را که در قالب بخش خصوصی به همشهریان ارائه خدمات می‌کنند، دوچندان می‌کند.