وی افزود: بیشترین محل تخصیصی برای اجرای طرح جامع رودخانه‌های غرب و شمال‌غرب کشور بود که این طرح ۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال از اعتبارات تخصیصی را به خود اختصاص داده است. احمدی تاکید کرد: اجرای عملیات آب و خاک در ۲۰۰ هکتار از عرصه تشکل‌های کشاورزی و احداث ۲۲ هکتار از شبکه‌‌های آبیاری تحت فشار پایاب سد سیازاخ در حوزه سفیدرود از محل‌هایی بود که اعتبارات منابع ملی به آنها تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: دیگر محل‌های تخصیص‌یافته اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساخت‌های کشاورزی شامل ایجاد زیرساخت‌های تامین و انتقال ۸۱۰ هزار میلیون مترمکعب آب برای توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار، بازسازی و نوسازی ۴کیلومتر از قنوات و توسعه روش‌های نوین آبیاری در ۲۲۸۰ هکتار از اراضی است. احمدی با بیان اینکه منابع استانی نیز در پنج حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: این بخش‌ها شامل احداث و بهسازی ۴۰ کیلومتر کانال عمومی، اجرای سه کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله‌های پلی اتیلن، تامین ۸۶ هزار مترمکعب آب کشاورزی و احیای قنوات، تهیه نقشه‌های کاداستر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سقز و تکمیل تاسیسات زیربنایی پنج مجتمع دامی است. استان کردستان دارای یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت است که تنوع آب و هوایی آن باعث شده یکی از استان‌های موفق در حوزه کشاورزی باشد.

این استان دارای یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۸۹۶ هزار و ۲۳۵ هکتار اراضی دیم معادل حدود ۸۸ درصد و ۱۲۱ هزار اراضی آبی برابر با حدود ۱۲ درصد است.کردستان دارای ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار راس دام سبک (گوسفند و بز) و ۲۰۰ هزار راس دام سنگین (گاو و گوساله)، ۱۳ میلیون قطعه انواع طیور و ۱۱۶ هزار کندوی زنبور عسل است.جمعیت بهره‌بردار کشاورزی کردستان ۱۱۵هزار نفر است که این جامعه سالانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول کشاورزی تولید می‌کنند که ۳۲۰ هزار تُن از این میزان مربوط به محصولات باغی و بقیه نیز مربوط به بخش زراعت است.