شکری با بیان اینکه استان از نظر شبکه معابر کشور در رتبه ۱۱کشوری قرار دارد، افزود: این استان با داشتن ۱۲هزارو ۵۰۰کیلومتر انواع راه‌ها شامل ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۷۰۰کیلومتر راه اصلی و فرعی عریض، راه فرعی معمولی بین شهری ۲ هزار کیلومتر، راه روستایی ۸۰۰ کیلومتر و راه‌های مرزی هزارو ۵۰۰ کیلومتر از استان‌های مهم ارتباطی به شمار می‌رود. وی ادامه داد: ایمن‌سازی و ارتقای ایمنی محورها، حذف نقاط حادثه‌خیز به ویژه از مسیرهای ترانزیتی و شریانی منتهی به مناطق گردشگری و پایانه‌های مرزی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل در سال‌جاری است. شکری از شناسایی ۴۶ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: برای رفع این نقاط حادثه‌خیز ۴۰ تا ۴۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است که نیمی از این اعتبار توسط استانداری و بقیه از سوی راهداری تامین می‌شود.